Jonge Strijkers Junior Orkest (7-13 jaar)

Dit orkest is voor strijkers die hier hun eerste ervaringen in het samen musiceren kunnen opdoen en veelal hun eerste concertervaring beleven. Maar ook voor de oudere junioren bieden wij voldoende uitdaging, zijn spelen veelal de 1e vioolpartijen en krijgen de mogelijkheid om solistisch met het orkest op te treden. Er is voldoende ruimte voor individuele aandacht. Hiernaast worden partijen bewerkt en gearrangeerd zodat het goed speelbaar is voor de kinderen. Naast onze vaste dirigent Nico Schippers worden de strijkers regelmatig gecoacht door professionele strijkers als Naomi Bach, Emma Breedveld, Johan van Iersel, Mariette Landheer en Lisa Jacobs.

Er wordt wekelijks gerepeteerd in Amsterdam. Meer info over de tijden en locatie vindt u onder repetities.

Elk project vinden er één of meerdere concerten plaats op bijzondere locaties, met telkens een aansprekende professionele solist.

Meld je nu aan

Promo Jonge Strijkers Junior Orkest

Jonge Strijkers Kamerorkest (13-21 jaar)

Deze groep strijkers bestaat uit vergevorderde scholieren en studenten. Het repertoire is afwisselend en uitdagend. Ook spelen de strijkers samen met (internationale) solisten en worden er workshops aangeboden, bijvoorbeeld tijdens een repetitieweekend in het prachtige Akoesticum te Ede of tijdens ons jaarlijkse zomerkamp.

Voor deze ensembles worden regelmatig groepsrepetities georganiseerd onder leiding van professionele (orkest)musici. Elke instrumentgroep heeft een andere partij te spelen welke op deze manier apart gerepeteerd kan worden. Zo wordt er extra aandacht besteed aan het instuderen van de partijen onder leiding van een professionele strijker die hetzelfde instrument speelt. Zo kunnen individuele vaardigheden zoals intonatie, vingerzettingen, streektechniek en ritmes in groepsverband worden gerepeteerd en verbeterd.

Naast het klassieke Westerse repertoire brengen wij onze strijkers tijdens onze thematische projecten ook in aanraking met andere muziekculturen zoals de Arabische, Turkse en Oost-Europese.

Er wordt enkele weken/weekenden voorafgaand aan de concerten gerepeteerd in Amsterdam. Meer info over de tijden en locatie vindt u onder repetities.

Elk project vinden er één of meerdere concerten plaats op bijzondere locaties. Ook wordt er samengewerkt met onze Jonge Blazers!

Meld je nu aan

Promo Jonge Strijkers Kamerorkest