ANBI-gegevens Stichting Jonge Strijkers Amsterdam

Algemene informatie:
Stichting Jonge Strijkers Amsterdam
RSIN 855422129
Lootsstraat 41
1053 NV Amsterdam
T 0624956696
E info[@]jongestrijkers.nl

Doelstelling van de stichting:
1. De stichting heeft ten doel: jonge talentvolle musici in de leeftijd van acht tot en met zestien jaar samen te laten spelen in een strijkorkest en voorts het stimuleren van het musiceren en het waarderen van de muziek door de jeugd, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken
a. door het organiseren van repetitiedagen en repetitieperiodes;
b. door deze periodes af te sluiten met één of meerdere concerten;
c. met alle andere wettige middelen, welke naar het oordeel van het bestuur van de stichting voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
Het doel van Jonge Strijkers is enerzijds gericht op de ontwikkeling van de orkestleden. Er is bij de orkestleden veel groei mogenlijk in hun muzikale ontwikkeling en Jonge Strijkers zal hier sterk aan zal bijdragen. Het leren samenspelen kan maar op één manier: door het te doen. Die gelegenheid krijgen de kinderen uit JSA. Daarbij worden zij regelmatig gecoacht door professionele musici om op specifieke aandachtspunten in te gaan. De kandidaten kunnen hierbij ook zelf vragen stellen en direct uitleg krijgen. Aan het einde van het seizoen zullen de orkestleden naar verwachting beschikken over meer samenspelervaring, podiumervaring, sociale vaardigheden en een breder repertoire. Met name meer plezier in het musiceren is van groot belang. Ook technische aspecten van het strijkinstrument spelen zullen aanzienlijk verbeterd zijn.
Anderzijds is ons doel om nieuw jong publiek enthousiast te maken. Wij streven ernaar het publiek te inspireren door onze uitvoering van de muziek. Daarmee hopen wij dat de toon gezet zal worden om (klassieke) muziek meer populair te krijgen bij de jeugd.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: mr. Corinne Schot
Secretaris: mr. Matthijs de Jongh
Penningmeester: mr. Hans Petra
Algemeen lid: Anna Pieper
Algemeen lid: Louis Schrijvers

Beloningsbeleid:
De krachten achter Stichting Jonge Strijkers Amsterdam zijn niet in dienstverband maar allen freelance. De hoogte van beloning wordt vastgesteld door het bestuur. De bestuurders zijn onbezoldigd, de stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan:
Jonge Strijkers Amsterdam heeft een beleidsplan voor het seizoen 2015-2016. Mocht u interesse het beleidsplan te lezen kunt u een mail sturen aan info[@]jongestrijkers.nl. Wij zenden u vervolgens deze informatie toe.

Balans en resultatenrekening: nog niet van toepassing. Zodra balans en resultatenrekening voor het meest recente jaar beschikbaar zijn zullen deze hier gepubliceerd worden.