Schenken aan Jonge Stijkers & Blazers Nederland

√    U kunt periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst.

√    Schenkingen zijn mogelijk vanaf €100 per jaar voor ten minste vijf jaar.

√    Uw schenking is fiscaal aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

√    U mag bovendien 25% bij het bedrag van uw schenking optellen voor de berekening van uw aftrek.

√    Er geldt voor een periodieke gift met schenkingsovereenkomst géén drempel en géén maximum voor uw aftrek.**

√    Schenkingen worden 1x/jaar geïncasseerd binnen 1 maand na afgifte van de machtiging, tenzij u expliciet anders aangeeft.

 

Een schenkingsovereenkomst afsluiten is heel eenvoudig:

√     Download de schenkingsovereenkomst met de bijbehorende invultoelichting.

√    U kunt ons ook verzoeken dit per post aan u toe te sturen.

√    Stuur deze ingevuld terug naar het adres of emailadres onderaan de schenkingsovereenkomst.

√    U ontvangt dan binnen enkele weken een door ons ondertekende kopie van de overeenkomst

per post retour voor uw eigen administratie.

** voorbeeld:

Stel, u schenkt € 1.000,- per jaar aan onze culturele instelling met ANBI-status.
Dan mag u dit bedrag verhogen tot 125%, dus tot € 1.250,-, voor de aftrek voor de inkomstenbelasting.
Valt u in het tarief van 40%? Dan krijgt u van elke geschonken € 1.000,- maar liefst € 500,-  van de Belastingdienst terug (40% van € 1.250,-).
Een gift van € 1.000,- kost u dan nog maar € 500,-.
U kunt ervoor kiezen  € 250,- extra aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra kost als gevolg van het fiscale voordeel.


ANBI-gegevens Stichting Jonge Strijkers & Blazers Nederland

Algemene informatie:
Stichting Jonge Strijkers & Blazers Nederland
RSIN 855422129
Nassaukade 81-2
1052 CT Amsterdam
T 0624956696
E info@jongestrijkers.nl

Doelstelling van de stichting:
1.De stichting heeft ten doel talentvolle kinderen en jongvolwassenen te stimuleren op hoog niveau te musiceren, onder meer door hen de gelegenheid te geven te musiceren in (kamer)muziekensembles zoals een strijkorkest, een blazersensemble of een strijkkwartet, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken:
a. door het organiseren van repetitiedagen en repetitieperiodes;
b. door deze periodes af te sluiten met één of meerdere concerten;
c. met alle andere wettige middelen, welke naar het oordeel van het bestuur van de stichting voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
Het doel van Jonge Strijkers & Blazers is enerzijds gericht op de ontwikkeling van de orkestleden. Er is bij de orkestleden veel groei mogenlijk in hun muzikale ontwikkeling en Jonge Strijkers & Blazers zal hier sterk aan zal bijdragen. Het leren samenspelen kan maar op één manier: door het te doen. Die gelegenheid krijgen de kinderen uit JSBN. Daarbij worden zij regelmatig gecoacht door professionele musici om op specifieke aandachtspunten in te gaan. De kandidaten kunnen hierbij ook zelf vragen stellen en direct uitleg krijgen. Aan het einde van het seizoen zullen de orkestleden naar verwachting beschikken over meer samenspelervaring, podiumervaring, sociale vaardigheden en een breder repertoire. Met name meer plezier in het musiceren is van groot belang. Ook technische aspecten van het strijk- of blaasinstrument spelen zullen aanzienlijk verbeterd zijn.
Anderzijds is ons doel om nieuw jong publiek enthousiast te maken. Wij streven ernaar het publiek te inspireren door onze uitvoering van de muziek. Daarmee hopen wij dat de toon gezet zal worden om (klassieke) muziek meer populair te krijgen bij de jeugd.

Raad van Toezicht:
drs. Ocker Repelaer den Driel, voorzitter
mr. Jochem Donker, penningmeester
drs. Louis Schrijvers, secretaris

Bestuurssamenstelling:
dhr. Nico Schippers, voorzitter
mevr. Naomi Bach, penningmeester

Beloningsbeleid:
De krachten achter Stichting Jonge Strijkers & Blazers Nederland zijn niet in dienstverband maar allen freelance. De hoogte van beloning wordt vastgesteld door het bestuur. De Raad van Toezicht bestuurders zijn onbezoldigd, de stichting heeft geen winstoogmerk.

Balans en resultatenrekening: onze balans en resultatenrekening van het meest recente jaar zijn beschikbaar indien gewenst.