Stichting Jonge Strijkers & Blazers Nederland

Raad van Toezicht
drs. Ocker Repelaer den Driel, voorzitter
mr. Jochem Donker, penningmeester
drs. Louis Schrijvers, secretaris

Dagelijks bestuur
Nico Schippers, voorzitter
Naomi Bach, penningmeester & secretaris