Bestuur Stichting Jonge Strijkers & Blazers Nederland

mr. Willem Roos, voorzitter
drs. Ocker Repelaer den Driel, secretaris
mr. Jochem Donker, penningmeester
drs. Louis Schrijvers, algemeen lid
drs. Jiri vd Kaaij, algemeen lid