Bestuur Stichting Jonge Strijkers & Blazers Nederland

mr. Corinne Schot, voorzitter
prof. mr. Matthijs de Jongh, secretaris
mr. Hans Petra RB, penningmeester
drs. Louis Schrijvers, algemeen lid
mr. Jochem Donker, algemeen lid
drs. Ocker Repelaer den Driel, algemeen lid